مسابقه خوانندگی

مسابقه خوانندگی در کافه کارائوکه

مسابقه خوانندگی در کافه کارائوکه 250 150 وب سایت رسمی کارائوکه

برای ایجاد فرهنگ کارائوکه در خانواده های ایرانی و گرما بخشی هرچه بیشتر به محیط…

ادامه مطلب