مسابقه خوانندگی در کافه کارائوکه

مسابقه خوانندگی در کافه کارائوکه

مسابقه خوانندگی در کافه کارائوکه 250 150 وب سایت رسمی کارائوکه

برای ایجاد فرهنگ کارائوکه در خانواده های ایرانی و گرما بخشی هرچه بیشتر به محیط های خانوادگی و دوستانه، کافه کارائوکه مسابقه خوانندگی برگزار کرد.

علاقمندان میتوانند در بخش اغلام نظرات و پیشنهادها ثبت نام کنند.