تماس با ما

تماس با کافه کارائوکه





نشانی: تهران، سهروردی شمالی، خرمشهر عربعلی، نسترن شرقی، عشقیار، نبش دوازدهم پلاک ۹۸

تلفــن : ۸۶۰۴۳۱۷۹-۰۲۱
موبایل : ۰۶۵۱۴۵۵-۰۹۱۲
ایمیـل : info@kara-oke.ir